Haber 1 metni içeriği ilk paragrafı

haber metninin ikinci paragrafı

haber metninin üçüncü paragrafı